Staże

Obsługa merytoryczna
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
mgr Marzenna Wroczyńska
tel.: 71 784 10 12
e-mail: rn@umed.wroc.pl

Uprzejmie proszę o nadsyłanie do sekretariatu Prorektora ds. Nauki wniosków (druk poniżej) dotyczących odbywania staży naukowych w kraju, w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych funkcjonujących na terytorium Polski.

Przy ustalaniu zakresu stażu należy zwrócić uwagę na uzyskanie bezpośrednich korzyści dla jednostki typującej.

Maksymalny okres odbywania stażu naukowego wynosi łącznie 14 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Ponadto zgłoszone wnioski  powinny  zawierać  stwierdzenie,  że  nie  istnieje  możliwość  odbywania proponowanego stażu w Zakładach i Klinikach naszej Uczelni lub w innych Uczelniach Wrocławia, oraz że wyjazd kandydata nie zakłóci pracy dydaktycznej i usługowej - co powinien potwierdzić Kierownik jednostki.

Z  wyrazami szacunku
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

W załączeniu: