Uruchomienie finansowania działań z Funduszu Nauki OS2 RID

Informujemy, że uruchamiamy nabór wniosków m.in. na sfinansowanie publikacji  w ramach wpierania potencjału badawczego studentów i doktorantów Uczelni (OS2 RID). Zapraszamy do składania wniosków! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki otrzymania dofinansowania:

- autorem lub współautorem publikacji jest student lub doktorant Uczelni

- publikacja została przyjęta do druku (spodziewany termin płatności jest blisko),

- publikacja musi być afiliowana do Uczelni

- publikacja  z IF

- publikacja ukaże się w czasopiśmie z listy ministerialnej - minimalna wartość punktów – 70 pkt

W ramach opłaty za publikacje możliwe jest również sfinansowanie korekty językowej manuskryptu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Renaty Sierżant z Centrum Zarządzania Projektami, tel. 71 784 16 99, renata.sierzant@umw.edu.pl

ARCHIWUM:

Wyniki konkursu RID - wybitni naukowcy i doktoranci - edycja 2

Centrum Wspierania Nauki informuje o rozstrzygnięciu konkursów na realizację projektów naukowo-badawczych dla wybitnych naukowców i doktorantów

Decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursów otrzymają wszyscy Wnioskodawcy.

Zgodnie z §5 Regulaminu konkursu ocena wniosków o finansowanie projektów w ramach konkursów dla wybitnych naukowców i doktorantów dokonywana była w trzech etapach.

Etap 3 stanowił ocenę osiągnięć Wnioskodawcy dokonywaną przez recenzentów zewnętrznych. Podstawą przyznania lub odmowy przyznania finansowania w ramach środków RID była punktacja uzyskana przez projekt.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z listami rankingowymi projektów, które uzyskały finansowanie, przedstawionymi poniżej:

W konkursie dla wybitnych naukowców granty na realizację projektów naukowo-badawczych otrzymały projekty o numerach rejestracyjnych:

RN-N/1760-420/2020 - tytuł projektu: "The impact of ovocystatin on neurodegenerative processes - in quest of mechanisms participating in neurogenesis and neuroprotection"

RN-N/1830-420/2020 - tytuł projektu: "Endocannabinoid and cortisol concetrations in hair as a marker of childhood trauma, life-time and recent stress in schizophrenia-spectrum disorder patients"

RN-N/1742-420/2020 - tytuł projektu: "Application of enzymatically isolated apple unique pectin fragments to reduce intestinal toxicity of irinotecan and to enhance its anticancer activity towards colon cancer cells"

RN-N/1794-420/2020 - tytuł projektu: "Graphene oxide containing nanocomposites for biocompatibile, antibacterial wound dressing materials"

RN-N/1802-420/2020 - tytuł projektu: "A search for potential prognostic variables and therapeutic targets in uveal melanomas utilizing digital/computional pathology, immunohistochemistry and next generation sequencing-based molecular analyses - a multicenter coliaboration"

RN-N/1798-420/2020 - tytuł projektu: "Molecular alterations induced by simulated microgravity and their implications to drug resistance of human cancer cells"

W konkursie dla wybitnych doktorantów granty na realizację projektów naukowo-badawczych otrzymały projekty o numerach rejestracyjnych:

RN-N/1728-420/2020 - tytuł projektu "The role of COMT, 5-HT1A, 5-HTTLPR, BDNF, DRD2 and DRD3 polymorphisms as predictive factors of transcranial magnetic stimulation in patients with a depressive episode - RCT trial"

RN-N/1745-420/2020 - tytuł projektu "Itch in renal transplant recipients: clinical evaluation and search for eventual pathogenetic factors"

RN-N/1831-420/2020 - tytuł projektu "Meteorin-like (METRNL) serum level in polycystic ovary synfrome patients"

RN-N/1766-420/2020 - tytuł projektu "Evaluation of clinical efficacy of different injection therapies for treating humeral epicondylopathies"

RN-N/1771-420/2020 - tytuł projektu "The heart-gut axis: role of bacterial metabolites in the atherogenesis"

RN-N/1761-420/2020 - tytuł projektu "The role of ubiquitin specific peptidase 5 (USP5) in the pathogenesis and therapy of human bladder cancer"