9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientist

Z radością informujemy, że pani mgr Ewa Grzebyk, studentka studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, zdobyła nagrodę specjalną podczas  9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) za  pracę pt. "Evaluation of inhibitory effects of selected natural duetary supplements towars albumin glycation in vivo".
9 edycja kongresu WIMC, który odbył sie w dniach 9-12 maja, zgromadziła w tym roku rekordową liczbę 800 uczestników – studentów kierunków medycznych z Polski i z zagranicy.

Serdecznie gratulujemy!

Biuro Prasowe UMW