Szkolenia dla wnioskodawców
(19.1.2022)

Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022. Spotkania przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów jednostek naukowych.

Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne
(17.1.2022)

Zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej innowacyjnej diagnostyki, opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny to główne cele konkursu na niekomercyjne badania kliniczne.  

Perły nauki - nabór
(5.1.2022)

Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów I stopnia lub studentów po ukończeniu 3 albo 4 roku jednolitych studiów magisterskich i umożliwia im prowadzenie badań naukowych. Termin wewnętrzny mija 31.01.2022 r.

Subwencja 2022 - recenzowanie wniosków
(23.12.2021)

Prorektor ds. nauki prof. Piotr Dzięgiel zwrócił się z prośbą do pracowników naukowych o wsparcie CZP w rozpoczynającym się procesie recenzowania propozycji projektów do finansowania w ramach środków z subwencji 2022.

Harmonogram konkursów NCN 2022
(17.12.2021)

Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w przyszłym roku. Wśród wprowadzonych zmian jest nabór do konkursu Miniatura, który rozpocznie się w lutym i potrwa do lipca. 

Sonatina 6 - nabór wniosków
(16.12.2021)

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Wewnętrzny termin skałdania wniosków mija 25 lutego 2022 r.

Nasi naukowcy laureatami konkursu MINIATURA 5
(19.11.2021)

Dr hab. Justyna Rybka oraz dr Emil Paluch zostali laureatami kolejnej edycji konkursu MINIATURA 5. Zwycięzcy otrzymali dofinansowanie na realizację badań naukowych zgłoszonych w konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców - nabór
(18.11.2021)

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wewnętrzny termin składania wniosków mija 10 grudnia 2021 r.

Uruchomienie finansowania działań z Funduszu Nauki OS2 RID
(17.11.2021)

Informujemy, że uruchamiamy nabór wniosków m.in. na sfinansowanie publikacji  w ramach wpierania potencjału badawczego studentów i doktorantów Uczelni (OS2 RID). Zapraszamy do składania wniosków! Decyduje kolejność zgłoszeń.

System OMEGA-PSIR w procesie ewaluacji: spotkanie online
(16.11.2021)

Prorektor ds. Nauki i Dyrekcja Biblioteki zapraszają na prezentację pt. "System OMEGA-PSIR jako narzędzie do realizacji procesów ewaluacyjnych", która odbędzie się w dniu 19 listopada o godz. 10:00.